Tidningen och skolan

Information

Publicerat 03 Feb 2015, i kategorin Allmän information.

Inspirationsmaterial

Beratta en nyhet
Åk 0-2
Din eller er uppgift är att välja någonting nytt du eller ni råkat ut för och berätta om det för oss andra. Ni kan göra på flera olika sätt. Skriva, rita, fotografera eller en kort videofilm är alla bra sätta att berätta sin nyhet på. Ibland kan det till och med vara smart att använda flera sätt, till exempel att man båda skriver och fotograferer.

Beratta om din
vecka

Klass 3-4
Din uppgift är att berätta om vad du gör och när du gör saker under en skolvecka. Vi vill till exempel att du berättar om när du går eller åker till skolan. Vi vill också veta vad du gör på din fritid, när du äter och hur mycket du sover. För att klara det här måste du ha koll på klockan.

Storst längst tyngst
Åk 5-6
Uppgiften går till på följande sätt. Utgå från den ort ni bor på och tänk ut en intressant fråga som ni vill jobba med. Det kan till exempel vara vilket som är ortens längsta skidspår, vem som är ortens/kommunens/landskapets största arbetsgivare, vilken bok som är den mest utlånade på biblioteken eller var den snabbaste datorn i kommunen finns? Alternativt jobbar ni med en fråga ni själva hittar på.

Under dagstidningsveckan 2015 jobbade elever i Österbotten med uppgiften störst, längst och tyngst i Österbotten. Resultatet publicerades i Vasabladet och Österbottens Tidning. Här kan du läsa vad de kom fram till:

Hur långt är längsta skidspåret?

Var finns minsta banken?

Vem ger flest personer jobb?

Vilken ort är tätast befolkad?